Widgets zijbalken en de footer

Widgets worden in uw website gebruikt in de zijbalken en zogeheten footer (het gedeelte onder iedere pagina) van uw website. Afhankelijk van het geleverde ontwerp maakt uw website gebruik van deze ruimtes. De inhoud van deze elementen wordt met widgets gevuld. Door in de zijbalk allereerst naar Weergave te navigeren en vervolgens op Widgets te klikken krijgt u aan de rechterkant een overzicht van de “Beschikbare widgets” te zien en de verschillende locaties waar de widgets te plaatsen zijn (Footer – column X, enzovoort).

Door op een Widget te klikken kunt u de locatie voor de gewenste widget selecteren. Vergeet vervolgens niet deze widget te configureren in het gekozen “Widget Gebied”.

Standaard bevat uw website al verschillende widgets. Om deze toe te voegen aan uw zijbalk of in een footer kolom klikt u simpelweg op de gewenste widget, waarna u de locatie kunt selecteren. Ook is het mogelijk de widgets naar de gewenste locatie te slepen. Vervolgens kunt u de widget configureren. De mogelijkheden zijn logischerwijs afhankelijk van de gekozen widget. In de afbeelding hieronder is bijvoorbeeld een “Tekst”-widget toegevoegd aan de “Footer – column 2” locatie. De opties voor deze widget beslaan respectievelijk de “titel” en “inhoud”. Nadat u de widget heeft geconfigureerd klikt u op opslaan om de wijzigingen door te voeren in uw website.

Widgets Footer Zijbalk Wordpress

Stap 9 >> Plug-ins